NGAJI AHADAN

SURAT GHOFIR AYAT 53-60

?ˆ???„???‚???¯?’ ?¢?????????’?†???§ ?…???ˆ?³???‰ ?§?„?’?‡???¯???‰ ?ˆ???£???ˆ?’?±???«?’?†???§ ?¨???†???? ?¥???³?’?±???§?¦?????„?? ?§?„?’?ƒ???????§?¨?? (53)

Ayat ini menjelaskan mengenai pertolongan Allah pada nabi-nabi. Seperti nabi Sholeh, Hud, Luth, dan Ibrahim. Allah juga menolong nabi Musa dengan dengan memberi kitab taurat. Allah juga menolong nabi Muhammad pada perang badar. Anehnya pada peperangan itu yang mati adalah orang-orang yang pernah menyakiti nabi.

?‡???¯?‹?‰ ?ˆ???°???ƒ?’?±???‰ ?„???£???ˆ?„???? ?§?„?’?£???„?’?¨???§?¨?? (54)

Sekarang ini sudah ada kitab yang dikarang oleh ulama’-ulama’ salaf. Ini merupakan mukjizat agama islam. Negara-negara islam banyak yang telah menggunakan bahasa arab walaupun sebelumnya tidak bisa berbahasa arab. Sebagai contoh negara palestina, mesir, irak dan lain-lain. Sekarang ini juga banyak kyai-kyai yang bisa mengarang kitab dengan menggunakan bahasa arab. Seperti mbah Fadhol Senori, walaupun beliau belum pernah haji dan tidak pernah belajar bahasa arab namun beliau bisa mengarang dengan bahasa arab. Kenapa Al-Qur’an bisa dihafalkan padahal bentuknya sangat besar. Coba kita bandingkan dengan menghafalkan koran yang mana isinya jauh lebih sedikit dari pada Al-Qur’an. Sekarang ada kitab (Al-Qur’an) tapi bangsa Indonesia tidak mau mempelajarinya sehingga bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Sebagaimana bangsa Israil yang tidak mau mengamalkan kitabnya dan akhirnya mereka dijajah oleh bangsa lain. Dalam surat Al-Isra’ telah disebutkan :

?ˆ???‚???¶?????’?†???§ ?¥???„???‰ ?¨???†???? ?¥???³?’?±???§?¦?????„?? ?????? ?§?„?’?ƒ???????§?¨?? ?„?????????’?³???¯???†?‘?? ?????? ?§?„?’?£???±?’?¶?? ?…???±?‘?????????’?†?? ?ˆ???„???????¹?’?„???†?‘?? ?¹???„???ˆ?‘?‹?§ ?ƒ???¨?????±?‹?§ (4) [?§?„?¥?³?±?§??/4]

4. Dan Telah kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu: "Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi Ini dua kali[848] dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar".

[848] yang dimaksud dengan membuat kerusakan dua kali ialah pertama menentang hukum Taurat, membunuh nabi Syu’ya dan memenjarakan Armia dan yang kedua membunuh nabi Zakaria dan bermaksud untuk membunuh nabi Isa a.s. akibat dari perbuatan itu, Yerusalem dihancurkan (Al Maraghi).

?????§?µ?’?¨???±?’ ?¥???†?‘?? ?ˆ???¹?’?¯?? ?§?„?„?‘???‡?? ?­???‚?‘?Œ ?ˆ???§?³?’???????’?????±?’ ?„???°???†?’?¨???ƒ?? ?ˆ???³???¨?‘???­?’ ?¨???­???…?’?¯?? ?±???¨?‘???ƒ?? ?¨???§?„?’?¹???´?????‘?? ?ˆ???§?„?’?¥???¨?’?ƒ???§?±?? (55)

Orang yang suka mengatur (memohon sesuatu yang sulit) adalah orang yang sudah tidak mau memasrahkan dirinya kepada Allah. Allah adalah dzat yang tidak bisa diatur. Sekarang ini banyak sekali yang mengadakan istghosah kubra. Hal semacam ini sebenarnya tidak perlu. Kyai itu tidak perlu keluar dari kaumnya seperti halnya nabi yusuf.

Kita harus meminta ampunan atas dosa kita seperti nabi muhammad yang meminta ampunan walaupun sebenarnya tidak berdosa. Hakikinya ini adalah kebaikan seperti nabi adam diturunkan ke dunia disebabkan memakan buah khuldi. Dengan memakan buah khuldi nabi Adam diturunkan ke bumi dan akhirnya memohon ampunan kepada Allah.

BACA JUGA :  Memperoleh Ilmu Isyarah Melalui Penghayatan Ayat Al-Qur'an

Berjalan ke surga itu jalannya melalui bumi sehingga sujud itu tempatnya di bumi. Allah membuat pendekatan kepada hambanya dengan adanya sujud di bumi. Bumi akan dibawa ke surga bagi orang yang menempati surga. Jeleknya bumi itu karena banyaknya harta yang keluar, oleh karena itu kita tidak boleh menjelek-jelekkan bumi. Sekarang ini bumi (dimana-mana) terdapat tanda-tanda kiamat seperti gempa dan lain-lain. Hal ini adalah untuk membersihkan bumi.

?¥???†?‘?? ?§?„?‘???°?????†?? ?????¬???§?¯???„???ˆ?†?? ?????? ?¢???????§???? ?§?„?„?‘???‡?? ?¨?????????’?±?? ?³???„?’?·???§?†?? ?£???????§?‡???…?’ ?¥???†?’ ?????? ?µ???¯???ˆ?±???‡???…?’ ?¥???„?‘???§ ?ƒ???¨?’?±?Œ ?…???§ ?‡???…?’ ?¨???¨???§?„?????????‡?? ?????§?³?’?????¹???°?’ ?¨???§?„?„?‘???‡?? ?¥???†?‘???‡?? ?‡???ˆ?? ?§?„?³?‘???…?????¹?? ?§?„?’?¨???µ?????±?? (56) ?„???®???„?’?‚?? ?§?„?³?‘???…???§?ˆ???§???? ?ˆ???§?„?’?£???±?’?¶?? ?£???ƒ?’?¨???±?? ?…???†?’ ?®???„?’?‚?? ?§?„?†?‘???§?³?? ?ˆ???„???ƒ???†?‘?? ?£???ƒ?’?«???±?? ?§?„?†?‘???§?³?? ?„???§ ?????¹?’?„???…???ˆ?†?? (57)

Orang yang sombong akan selalu kalah. Orang di dunia buta karena tidak iman. Di akhirat nanti juga akan buta karena tidak mengerti dan tidak bisa membaca al-Qur’an. Al-Qur’an paling sedikit adalah kalimah tauhid.

?ˆ???…???§ ?????³?’?????ˆ???? ?§?„?’?£???¹?’?…???‰ ?ˆ???§?„?’?¨???µ?????±?? ?ˆ???§?„?‘???°?????†?? ?¢???…???†???ˆ?§ ?ˆ???¹???…???„???ˆ?§ ?§?„?µ?‘???§?„???­???§???? ?ˆ???„???§ ?§?„?’?…???³???????? ?‚???„?????„?‹?§ ?…???§ ?????????°???ƒ?‘???±???ˆ?†?? (58) ?¥???†?‘?? ?§?„?³?‘???§?¹???©?? ?„???¢???????????©?Œ ?„???§ ?±?????’?¨?? ???????‡???§ ?ˆ???„???ƒ???†?‘?? ?£???ƒ?’?«???±?? ?§?„?†?‘???§?³?? ?„???§ ?????¤?’?…???†???ˆ?†?? (59)

Di dunia ini orang yang baik dengan orang jahat sangat jauh selisihnya. Orang jahat lebih banyak daripada orang yang baik. Ibadah kepada Allah pasti akan diberi pahala. Adapun berdo’a maka belum pasti dikabulkan, akan tetapi do’a itu adalah ibadah sehingga di beri padala di akhirat. Do’a dikabulkan ada kalanya di dunia dan ada kalanya di akhirat saja. Contoh orang yang berdo’a ingin kaya tapi tidak kaya. Ini bisa saja nanti dia akan kaya di akhirat.

Kita itu tidak perlu jihad yang penting adalah ngaji dan patuh kepada negara walaupun tidak ada kholifah. Kholifah itu yang ada hanyalah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Negara Indonesia yang berbentuk republik ini jika ditaati maka sudah terasa enak. Kenapa zaman tabiin kehidupannya makmur, makan paling sedikit adalah satu ons seperempat dalam sehari. Dan kenapa zaman sekarang ini tidak bisa makmur?

?ˆ???‚???§?„?? ?±???¨?‘???ƒ???…?? ?§?¯?’?¹???ˆ?†???? ?£???³?’?????¬???¨?’ ?„???ƒ???…?’ ?¥???†?‘?? ?§?„?‘???°?????†?? ?????³?’?????ƒ?’?¨???±???ˆ?†?? ?¹???†?’ ?¹???¨???§?¯???????? ?³???????¯?’?®???„???ˆ?†?? ?¬???‡???†?‘???…?? ?¯???§?®???±?????†?? (60)

Ibadah itu berarti ketundukan. Ketika seseorang mau tunduk berarti dia ingin diberi sesuatu (ada yang meminta bayaran dan ada yang ingin dekat). Orang yang ingin pahala adalah orang belum sampai pada derajat wali. Orang yang dekat kepada Allah adalah oragn yang cinta kepada Allah. Orang tersebut adalah orang yang akan diberi minuman di surga. Allah menjadikan ibadah dengan adanya ketundukan, tunduk berarti do’a sedangkan do’a adalah ibadah.

Artikulli paraprakPEREMPUAN DAN HAK UNTUK MEMILIKI
Artikulli tjetërHIKMAH 71 : AKHIRAT ADALAH TEMPAT PEMBALASAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini