? ?‚?ˆ?… ?£?‚?§?…?‡?… ?§?„?­?‚ ?„?®?¯?…???‡ ?ˆ?‚?ˆ?… ?§?®???µ?‡?… ?¨?…?­?¨???‡ { ?ƒ???„?‘?‹?§ ?†???…???¯?‘?? ?‡???¤???„???§?? ?ˆ???‡???¤???„???§???? ?…???†?’ ?¹???·???§???? ?±???¨?‘???ƒ?? ?ˆ???…???§ ?ƒ???§?†?? ?¹???·???§???? ?±???¨?‘???ƒ?? ?…???­?’?¸???ˆ?±?‹?§ } ( 20 ) ?§?„?¥?³?±?§??

"Ada orang-orang yang Allah jadikan berkhidmat kepada-Nya dan ada orang-orang yang Allah pilih untuk mencintai-Nya. Kepada masing-masing golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidaklah terbatas"

Orang yang sholih (dekat kepada Allah) ada 2 macam :

1. orang yang ditugaskan untuk khidmah kepada Allah (agama Allah) bukan untuk Allah sendiri. Oleh karena itu orang ini harus tahu perintah-perintah dan larangan-larangan lalu menjelaskannya kepada masyarakat. (amar ma’ruf nahi munkar)

2. orang yang dikhususkan oleh Allah untuk mahabbah kepada-Nya. Dia tidak ingat apa-apa kecuali Allah (?…?¬?†?ˆ?† ???? ?§?„?„?‡). Dia tidak tahu apa itu baik dan jelek jadi dia tidak bisa amar ma’ruf nahi munkar. Orang yang seperti ini terkadang masih mengikuti syari’at tapi tidak bisa mengurusi syari’at tersebut dan juga terkadang ada yang jadzab baik penuh maupun sebagian. Terkadang dia jadzab dan terkadang ingat. Ini semua karena ada tajalli dari Allah (Allah tampak pada diri mereka).

Semua orang yang beriman pasti memiliki mahabbah. Baik sedikit maupun banyak mereka pasti memiliki mahabbah. Dalam Al-Qur’an telah disebutkan :

?ˆ???…???†?? ?§?„?†?‘???§?³?? ?…???†?’ ???????‘???®???°?? ?…???†?’ ?¯???ˆ?†?? ?§?„?„?‘???‡?? ?£???†?’?¯???§?¯?‹?§ ?????­???¨?‘???ˆ?†???‡???…?’ ?ƒ???­???¨?‘?? ?§?„?„?‘???‡?? ?ˆ???§?„?‘???°?????†?? ?¢???…???†???ˆ?§ ?£???´???¯?‘?? ?­???¨?‘?‹?§ ?„???„?‘???‡?? ?ˆ???„???ˆ?’ ?????±???‰ ?§?„?‘???°?????†?? ?¸???„???…???ˆ?§ ?¥???°?’ ?????±???ˆ?’?†?? ?§?„?’?¹???°???§?¨?? ?£???†?‘?? ?§?„?’?‚???ˆ?‘???©?? ?„???„?‘???‡?? ?¬???…?????¹?‹?§ ?ˆ???£???†?‘?? ?§?„?„?‘???‡?? ?´???¯?????¯?? ?§?„?’?¹???°???§?¨?? (165) [?§?„?¨?‚?±?©/165]

165. Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu[106] mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).

[106] yang dimaksud dengan orang yang zalim di sini ialah orang-orang yang menyembah selain Allah.

Akan tetapi yang paling banyak, mahabbah mereka wujud untuk khidmah kepada agama Allah (berdakwah, mengajar, dll). Ini juga tak lain karena adanya tajalli dari Allah. Oleh karena itu mahabbah ini tidak akan tertuju kepada selain Allah. Tajalli di sini adalah sebagaimana dalam Al-Qur’an :

?ˆ???„???…?‘???§ ?¬???§???? ?…???ˆ?³???‰ ?„???…?????‚???§?????†???§ ?ˆ???ƒ???„?‘???…???‡?? ?±???¨?‘???‡?? ?‚???§?„?? ?±???¨?‘?? ?£???±???†???? ?£???†?’?¸???±?’ ?¥???„?????’?ƒ?? ?‚???§?„?? ?„???†?’ ?????±???§?†???? ?ˆ???„???ƒ???†?? ?§?†?’?¸???±?’ ?¥???„???‰ ?§?„?’?¬???¨???„?? ?????¥???†?? ?§?³?’?????‚???±?‘?? ?…???ƒ???§?†???‡?? ?????³???ˆ?’???? ?????±???§?†???? ?????„???…?‘???§ ?????¬???„?‘???‰ ?±???¨?‘???‡?? ?„???„?’?¬???¨???„?? ?¬???¹???„???‡?? ?¯???ƒ?‘?‹?§ ?ˆ???®???±?‘?? ?…???ˆ?³???‰ ?µ???¹???‚?‹?§ ?????„???…?‘???§ ?£???????§?‚?? ?‚???§?„?? ?³???¨?’?­???§?†???ƒ?? ?????¨?’???? ?¥???„?????’?ƒ?? ?ˆ???£???†???§ ?£???ˆ?‘???„?? ?§?„?’?…???¤?’?…???†?????†?? (143) [?§?„?£?¹?±?§??/143]

143. Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan kami) pada waktu yang Telah kami tentukan dan Tuhan Telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar Aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi Lihatlah ke bukit itu, Maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku". tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu[565], dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: "Maha Suci Engkau, Aku bertaubat kepada Engkau dan Aku orang yang pertama-tama beriman".

[565] para Mufassirin ada yang mengartikan yang nampak oleh gunung itu ialah kebesaran dan kekuasaan Allah, dan ada pula yang menafsirkan bahwa yang nampak itu hanyalah cahaya Allah. Bagaimanapun juga nampaknya Tuhan itu bukanlah nampak makhluk, hanyalah nampak yang sesuai sifat-sifat Tuhan yang tidak dapat diukur dengan ukuran manusia.

Jadi hati yang lemah seperti ini kalau ada tajalli maka akan jatuh pingsan.

Kita memiliki dan diberi mahabbah sangat sedikit tapi kalau sudah sampai pada derajat wahdatis Syuhud maka semua akan dilupakan sehingga terkadang dia melupakan syari’at. Dia akan seperti orang yang gila bahkan memang benar-benar gila sehingga dia tidak kewajiban shalat dan ibadah lain. Dia tidak sadar dengan apa yang dilakukan. Lalu apa tugas mereka sebagai wali Allah swt dan apa faedahnya?

Memang mereka tidak ditugaskan untuk amar ma’ruf oleh Allah tapi mereka memiliki tugas yang tidak bisa dilihat mata namun atsarnya akan kelihatan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits :

? ?­???¯?‘???«???†???§ ?£???¨???ˆ ?§?„?’?…?????????±???©?? ?­???¯?‘???«???†???§ ?µ?????’?ˆ???§?†?? ?­???¯?‘???«???†???? ?´???±?????’?­?Œ ?????¹?’?†???? ?§?¨?’?†?? ?¹???¨?????’?¯?? ?‚???§?„??

BACA JUGA :  Mengobati Hati yang Buta

?°???ƒ???±?? ?£???‡?’?„?? ?§?„?´?‘???§?…?? ?¹???†?’?¯?? ?¹???„?????‘?? ?¨?’?†?? ?£???¨???? ?·???§?„???¨?? ?±???¶?????? ?§?„?„?‘???‡?? ?¹???†?’?‡?? ?ˆ???‡???ˆ?? ?¨???§?„?’?¹???±???§?‚?? ?????‚???§?„???ˆ?§ ?§?„?’?¹???†?’?‡???…?’ ?????§ ?£???…?????±?? ?§?„?’?…???¤?’?…???†?????†?? ?‚???§?„?? ?„???§ ?¥???†?‘???? ?³???…???¹?’???? ?±???³???ˆ?„?? ?§?„?„?‘???‡?? ?µ???„?‘???‰ ?§?„?„?‘???‡?? ?¹???„?????’?‡?? ?ˆ???³???„?‘???…?? ?????‚???ˆ?„?? ?§?„?’?£???¨?’?¯???§?„?? ?????ƒ???ˆ?†???ˆ?†?? ?¨???§?„?´?‘???§?…?? ?ˆ???‡???…?’ ?£???±?’?¨???¹???ˆ?†?? ?±???¬???„?‹?§ ?ƒ???„?‘???…???§ ?…???§???? ?±???¬???„?Œ ?£???¨?’?¯???„?? ?§?„?„?‘???‡?? ?…???ƒ???§?†???‡?? ?±???¬???„?‹?§ ?????³?’?‚???‰ ?¨???‡???…?’ ?§?„?’???????’?«?? ?ˆ???????†?’?????µ???±?? ?¨???‡???…?’ ?¹???„???‰ ?§?„?’?£???¹?’?¯???§???? ?ˆ???????µ?’?±?????? ?¹???†?’ ?£???‡?’?„?? ?§?„?´?‘???§?…?? ?¨???‡???…?’ ?§?„?’?¹???°???§?¨??

?…?³?†?¯ ?£?­?…?¯ – (?¬ 2 / ?µ 360)

Artinya : "suatu ketika Ahli syam disebut-disebut di hadapan sayyidina Ali (ketika beliau di Irak) lalu penduduk Irak berkata : laknatlah mereka wahai amirul mukminin. Sayyidina Ali menjawab : tidak, saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda : wali abdal itu berada di syam, mereka ada 40 orang, ketika satu orang meninggal maka Allah mengganti tempatnya dengan orang lain. Karena merekalah penduduk syam diberi hujan, karena mereka penduduk syam ditolong dari musuh dan karena mereka penduduk syam dihindarkan dari siksa"

? ?­???¯?‘???«???†???§ ?£???¨???ˆ ?²???±?’?¹???©?? ?¹???¨?’?¯?? ?§?„?±?‘???­?’?…???†?? ?¨?† ?¹???…?’?±???ˆ ?§?„?¯?‘???…???´?’?‚?????‘???Œ ?­???¯?‘???«???†???§ ?…???­???…?‘???¯?? ?¨?† ?§?„?’?…???¨???§?±???ƒ?? ?§?„?µ?‘???ˆ?±?????‘???Œ ?­???¯?‘???«???†???§ ?¹???…?’?±???ˆ ?¨?† ?ˆ???§?‚???¯???Œ ?¹???†?’ ?????²?????¯?? ?¨?† ?£???¨???? ?…???§?„???ƒ???Œ ?¹???†?’ ?´???‡?’?±?? ?¨?† ?­???ˆ?’?´???¨???Œ ?‚???§?„??: ?„???…?‘???§ ?????????­?????’ ?…???µ?’?±???Œ ?³???¨?‘???ˆ?§ ?£???‡?’?„?? ?§?„?´?‘???§?…???Œ ?????£???®?’?±???¬?? ?¹???ˆ?’???? ?¨?† ?…???§?„???ƒ?? ?±???£?’?³???‡?? ?…???†?’ ?????±?’?³???Œ ?«???…?‘?? ?‚???§?„??: ?????§ ?£???‡?’?„?? ?…???µ?’?±?? , ?£???†???§ ?¹???ˆ?’???? ?¨?† ?…???§?„???ƒ???Œ ?„?§ ?????³???¨?‘???ˆ?§ ?£???‡?’?„?? ?§?„?´?‘???§?…?? ?????¥???†?‘???? ?³???…???¹?’???? ?±???³???ˆ?„?? ?§?„?„?‘???‡?? ?µ???„?‘???‰ ?§?„?„?‘???‡?? ?¹???„?????’?‡?? ?ˆ???³???„?‘???…???Œ ?????‚???ˆ?„??:"???????‡???…?? ?§?„?£???¨?’?¯???§?„???Œ ?ˆ???¨???‡???…?’ ?????†?’?µ???±???ˆ?†???Œ ?ˆ???¨???‡???…?’ ?????±?’?²???‚???ˆ?†??".

?§?„?…?¹?¬?… ?§?„?ƒ?¨???± ?„?„?·?¨?±?§?†?? – (?¬ 12 / ?µ 434)

Artinya : "ketika negara mesir dikuasai islam, penduduknya mencaci maki ahli syam, lalu Auf bin Malik mengeluarkan kepalanya dari perisainya dan berkata : wahai penduduk mesir saya adalah Auf bin Malik, janganlah kalian mencaci maki ahli syam karena saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda : dalam ahli syam ada wali abdal. Karena merekalah ahli syam ditolong dan karena merekalah ahli syam diberi rizki"

? ?£?†?§ ?¬?¹???± ?¨?† ?¹?ˆ?† ?Œ ?£?†?§ ?£?³?§?…?© ?¨?† ?²???¯ ?Œ ?¹?† ?­???µ ?¨?† ?¹?¨???¯ ?§?„?„?‡ ?Œ ?¹?† ?£?†?³ ?¨?† ?…?§?„?ƒ ?Œ ?£?† ?§?„?†?¨?? ?µ?„?‰ ?§?„?„?‡ ?¹?„???‡ ?ˆ?³?„?… ?‚?§?„ : ?« ?±?¨ ?£?´?¹?« ?£???¨?± ?°?? ?·?…?±???† ?„?ˆ ?£?‚?³?… ?¹?„?‰ ?§?„?„?‡ ?„?£?¨?±?‡ ?»

?…?³?†?¯ ?¹?¨?¯ ?¨?† ?­?…???¯ – (?¬ 3 / ?µ 361)

Artinya : "Nabi Muhammad saw pernah bersabda : banyak orang yang amburadul rambutnya, berdebu, dan hanya memiliki dua pakaian yang rusak, namun jika mereka bersumpah dengan nama Allah maka Allah pasti akan meluluskan sumpah tersebut"

Jadi tugas mereka tidak kelihatan tapi berkahnya sangat besar bagi manusia. Lalu kenapa Allah menjadikan dua hamba yang berbeda? memang sunatullah dalam menciptakan sesuatu ada yang bervariasi sehingga tidak monoton. Kalau diciptakan seperti kelompok yang pertama maka semua akan amar maruf tapi tidak ada yang bisa menjadikan bumi tenang dan kalau hanya yang seperti kelompok kedua maka tidak akan ada amar maruf.

Ada orang ziarah pada syekh Ramdhan. Orang ini seperti orang yang gila namun dia dimulyakan oleh syekh Ramdhan. Ketika ingin pulang syekh Ramdhan meminta doa agar Allah memuliakannya sebagaimana orang tersebut. Lalu orang tersebut berkata : "kalau kamu seperti saya nanti siapa yang mengurusi masyarakat". Lalu dengan cerita ini apakah bisa menunjukan bahwa kelompok yang kedua lebih mulia dari pada kelompok yang pertama. Tidak, karena ini semua hanyalah ciptaan dan sunnah Allah. Pada zaman nabi beliau pernah berpesan pada shohabat umar agar beliau minta doa pada Uwais Al-qarany.

Lalu bagaimana sikap kita menghadapi dua hamba tersebut?. Hikmah Allah memang sangat besar. Seandainya Allah memperlihatkan walinya maka semua yang tidak menjadi wali pasti akan terlihat jelek, oleh karena itu Allah menutupinya. Dari sini kita harus selalu berkhusnu dzon, jangan-jangan orang yang kelihatan jelek adalah wali Allah sehingga kita harus memuliakannya. Lebih baik kita tunduk kepada orang walaupun sebenarnya dia tidak mulia daripada kita sombong pada orang yang benar-benar mulia. Semua hamba tersebut (baik kelompok pertama maupun kedua) dibantu oleh Allah swt sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an :

?ƒ???„?‘?‹?§ ?†???…???¯?‘?? ?‡???¤???„???§???? ?ˆ???‡???¤???„???§???? ?…???†?’ ?¹???·???§???? ?±???¨?‘???ƒ?? ?ˆ???…???§ ?ƒ???§?†?? ?¹???·???§???? ?±???¨?‘???ƒ?? ?…???­?’?¸???ˆ?±?‹?§ (20) [?§?„?¥?³?±?§??/20]

20. Kepada masing-masing golongan baik golongan Ini maupun golongan itu kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

Artikulli paraprakKONSEP KEPEMIMPINAN ISLAM
Artikulli tjetërAndai ku orang kaya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini